Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > NARODOWY ZASÓB ARCHIWALNY I ARCHIWA. KOMENTARZ.
NARODOWY ZASÓB ARCHIWALNY I ARCHIWA. KOMENTARZ.

Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny..., wyd. Wolters Kluwer, 2016, s. 716

 

"Książka stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w formie klasycznego komentarza do poszczególnych przepisów.
Autorzy analizują fundamentalne instytucje ustawy archiwalnej odnosząc się do innych aktów prawnych (m.in. rozporządzeń wykonawczych) istotnych z punktu widzenia stosowania tej ustawy.
W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany w prawie archiwalnym wynikające z:
ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wchodzącej w życie 1 listopada 2015 r.,
ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, zmieniającej ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dniem 1 stycznia 2016 r.,
ustawy o rzeczach znalezionych - w zakresie, w jakim wprowadza ona zmiany w postępowaniu z odnalezionymi materiałami archiwalnymi,
ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,
najnowszych aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Adresaci:
Komentarz jest skierowany do praktyków, czyli wszelkich osób stosujących w codziennej pracy komentowaną ustawę, m.in. pracowników archiwów państwowych, archiwów zakładowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, a także niepaństwowych jednostek organizacyjnych przechowujących i zabezpieczających materiały archiwalne. Może on być również pomocny wszystkim osobom, które chciałyby pogłębić swą wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki - w szczególności studentom i doktorantom."


https://www.megaksiazki.pl/prawo-ustawy/1141483-narodowy-zasob-archiwalny-i-archiwa-komentarz.html?utm_si=dEh1ckV0aDRyTVRFME1UUTRNekUzTXk0M056RXdNREE9&adtype=%7Badtype%7D&product_id=%7Bproduct_id%7D&product_partition_id=%7Bproduct_partition_id%7D&store_code=%7Bstore_code%7D&matchtype=&network=u&device=c&creative=504097422216&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=12492534698&adgroupid=118611518853&feeditemid=&targetid=pla-299317950426&loc_physical_ms=20848&loc_interest_ms=&searchtype=&gclid=EAIaIQobChMI6b7XmprR8QIVogV7Ch14hwjYEAYYASABEgLgRfD_BwE

 

 

(dostęp z 7.07.2021)

07.07.2021
strzałka do góry