Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > KULTURA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ŚRODOWISKU WALKI O PRZEWAGĘ INFORMACYJNĄ
KULTURA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ŚRODOWISKU WALKI O PRZEWAGĘ INFORMACYJNĄ

Hanna Batorowska, Kultura..., wyd. Wyddawnictwo Libron, 2021, ss. 516

 


"Cywilizacyjny „wir” informacyjny, a może nawet wiele „splątanych” i wzmacniających się „wirów” niosą olbrzymią energię, która może mieć także moc niszczycielską. Skuteczniejsze radzenie sobie z tymi „wirami” wymaga przynajmniej zadowalającego poziomu kultury informacyjnej i kultury bezpieczeństwa informacyjnego obywateli. […] Kompetencje te są również niezbędne z powodu prowadzonych od wieków walk i wojen informacyjnych, które współcześnie są realizowane coraz częściej i w sposób coraz bardziej wyrafinowany, zarówno wewnątrz krajów, jak i w wymiarze międzynarodowym. W takich sytuacjach wyższy poziom kultury bezpieczeństwa informacyjnego obywateli może pełnić funkcję świadomościowej „tarczy i miecza”. […] Wartością naukową książki jest to, że została w niej wykorzystana transdyscyplinarna i holistyczna perspektywa badawcza (opracowana przez Mariana Cieślarczyka), którą Autorka po raz pierwszy zastosowała w odniesieniu do problemów bezpieczeństwa informacyjnego.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Cieślarczyka"


http://libron.pl/katalog/czytaj/id/380?fbclid=IwAR0tLWg3YLcvQACar94cLXbd7uxQ0jnbMnMeOUZEvI5xZd0H-15PL4NG0GE

 

(dostęp z 17.09.2021)

17.09.2021
strzałka do góry