Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > ROLA ARCHIWÓW W PROCESIE WDRAŻANIA SYSTEMÓW ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ. Z DOŚWIADCZEŃ ARCHIWÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH, INSTYTUCJI NAUKOWYCH I KULTURALNYCH ORAZ PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
ROLA ARCHIWÓW W PROCESIE WDRAŻANIA SYSTEMÓW ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ. Z DOŚWIADCZEŃ ARCHIWÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH, INSTYTUCJI NAUKOWYCH I KULTURALNYCH ORAZ PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

Rola archiwów..., e-book, red. Antoni Barciak, Dorota Drzewiecka, Katarzyna Pepłowska, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 136

 

 

"Książka omawia trudny proces jakim jest wdrażanie systemów EZD w działalności jednostek organizacyjnych w kontekście informatyzacji państwa.  W literaturze naukowej  coraz więcej miejsca poświęca się tematyce projektowania i wdrażania systemów do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Niestety zbyt mało mówi się o udziale archiwistów, często można odnieść wrażanie, że są oni pomijani w tym ważnym procesie. Z drugiej strony, należy przypomnieć, że wiedza, którą dysponują archiwiści w wielu kwestiach związanych z zarządzaniem dokumentacją pozwoliłaby uniknąć licznych problemów występujących w praktyce. Niniejsza książka wypełnią tę lukę, bowiem koncentruje się na doświadczeniach archiwów i ich roli w procesie wdrażania EZD.

Książka  jest  szerokim spojrzeniem na działalność archiwów. Jest adresowana archiwistom, pracownikom jednostek organizacyjnych, dysponentom oraz studentom. Zawiera w sobie praktyczne wyjaśnienie procesów wdrażania EZD dzięki czemu może stanowić cenne źródło wiedzy dla wszystkich, którzy obecnie zmagają z  problemem EZD."


https://helion.pl/ksiazki/rola-archiwow-w-procesie-wdrazania-systemow-elektronicznego-zarzadzania-dokumentacja-z-doswiadczen-red-antoni-barciak-dorota-drzewiecka-katarzyna,e_1fbn.htm#format/e

 

(dostęp z 6.10.2021)

06.10.2021
strzałka do góry