Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > ARCHIWA KOŚCIELNE W NIEPODLEGŁEJ POLSCE
ARCHIWA KOŚCIELNE W NIEPODLEGŁEJ POLSCE

„Archiwa kościelne w niepodległej Polsce”, pod red. Anny Laszuk, Warszawa 2020, ss. 316

 

  ISBN: 978-83-65681-95-9

Ze wstępu:

„W XIX w. zaczęły powstawać archiwa publiczne, na ziemiach polskich działające w ramach struktur państw zaborczych. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. umożliwiło organizację sieci polskich archiwów państwowych oraz powstawanie profesjonalnie prowadzonych archiwów kościelnych. Tym właśnie archiwom, ich początkom oraz obecnym osiągnięciom i problemom poświęcone zostało niniejsze wydawnictwo.

Niniejszy zbiór artykułów zawiera informacje o dziejach twórców kościelnego dziedzictwa kulturowego, opisy odtwarzania struktur i zasobów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz relacje o działaniach podejmowanych obecnie przez instytucje kościelne, także we współpracy z archiwami państwowymi. Większość artykułów została przedstawiona na konferencji Archiwa kościelne w niepodległej Polsce, która odbyła się w Łodzi 14–16 października 2019 r.”

Książka jest dostępna także do pobrania w wersji:

    PDF (4,52 MB)


https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/wydawnictwa/publikacje-ndap/4799-nowo%C5%9Bci-wydawnicze-cz-11

 

(dostęp z 8.10.2021)

08.10.2021
strzałka do góry