Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > BIBLIOTEKI I ARCHIWA NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM
BIBLIOTEKI I ARCHIWA NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM

Biblioteki i archiwa..., red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak, wyd. Silva Rerum, 2019, ss. 250

 

 Publikacja Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym powstała we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym.

Spis treści

Rafał T. Prinke, Krzysztof Wisłocki
Cyfryzacja bibliotek: początki i teraźniejszość 7
Grzegorz Gmiterek
Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu
i interaktywnych technologii (w 2017 r.)  27
Marek Konstankiewicz
Status prawny narodowego zasobu archiwalnego 45
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Depozyt filmowy jako realizacja interesu publicznego w kinematografii 57
Aneta Januszko-Szakiel
Długoterminowa archiwizacja polskich zasobów cyfrowych
w teorii i praktyce 75
Jacek Sobczak
Otwarte zasoby. Miraże wolności wobec gorsetu prawa 101
Ksenia Kakareko
Biblioteki wobec restytucji dóbr kultury. Wyzwania i dylematy 131
Katarzyna Błeszyńska
Wynagrodzenie z tytułu użyczania utworów przez biblioteki publiczne 169


https://www.empik.com/biblioteki-i-archiwa-na-jednolitym-rynku-cyfrowym-opracowanie-zbiorowe,p1223405599,ksiazka-p

 

(dostęp z 21.01.2022)

21.01.2022
strzałka do góry