Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > DOKUMENTACJA I MATERIAŁY ARCHIWALNE INSTYTUCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - PROBLEMY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY
DOKUMENTACJA I MATERIAŁY ARCHIWALNE INSTYTUCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - PROBLEMY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY

Dokumentacja..., red. Krzysztof Kopiński, Belliculum Diplomaticum VIII Thorunense, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ss. 168

 

 

Wprowadzenie / 7

Agnieszka Gut
Dokumentacja sądowa w procesach o czary w Sądzie Nadwornym w Szczecinie (XVI–XVII w.) / 9

Robert Jop
Dokumentacja dotycząca udziału woźnych ziemskich i generalnych w czynnościach sądowych i urzędowych w XVI–XVIII w. / 33

Janusz Bonczkowski
Ordynacja sądowa miasta Grudziądza z 1572 r. / 49

Mateusz Superczyński
Protokoły ławy sądowej miasta Chełmna z 1696 r. – rodzaje wpisów czynności prawnych i stosowane w nich formuły / 59

Artur Górak
Zespoły sądów i prokuratur Królestwa Polskiego w GARF (Государственный архив Российской Федерации в Москве) ... 69

Hadrian Ciechanowski
Od rejestrów pruskich do KRS – ewolucja rejestracji sądowej w Polsce w XX i XXI w. / 81

Andrzej Cyrwus
Sądownictwo ubezpieczeń społecznych – krótka historia od akt sprawy do e-dokumentu / 91

Marek Wojciechowski
Kryteria wartościowania dokumentacji w sądach powszechnych od odzyskania niepodległości do czasów współczesnych / 101

Katarzyna Jaskółka-Leśniak
Zarządzanie dokumentacją tradycyjną i elektroniczną w sądach i prokuraturach oraz jej wartościowanie w świetle nadzoru sprawowanego przez Archiwum Narodowe w Krakowie / 111

Tomasz Rodziewicz
Problemy opracowania akt prokuratur z okresu PRL w świetle wytycznych metodycznych / 137

Edyta Targońska
Opracowanie akt sądowych w świetle wskazówek metodycznych archiwów państwowych / 155

 


https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5727/dokumentacja-i-materialy-archiwalne-instytucji-wymiaru-sprawiedliwosci-problemy-wyzwania-perspektywy

 

(dostęp z 25.05.2022)

25.05.2022
strzałka do góry