Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ
DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

Dobre praktyki zarządzania dokumentacją, red. Katarzyna Pepłowska, Marcin Smoczyński, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ss. 184

 

 

Przedmowa / 5
Wstęp / 7

Wanda Krystyna Roman
Czym jest dobra praktyka i komu służy? / 11

Halina Robótka
Profesjonalizm zarządców dokumentacji i archiwistów. Dobra praktyka czy konieczność? / 27

Robert Degen
Dobre praktyki w biurowości a polskie powojenne podręczniki kancelaryjno-archiwalne / 59

Katarzyna Jaskółka-Leśniak
Dobre praktyki w obszarze kształtowania państwowego zasobu archiwalnego / 71

Tomasz Karaś
Zarządca dokumentacji jako członek zespołu projektowego oraz twórca systemu informatycznego. Wybrane zagadnienia z praktyki wdrażania systemów informatycznych związanych z obiegiem dokumentacji w Urzędzie Miasta Krakowa / 99

Karolina Jakóbowska
Działalność szkoleniowa dobrą praktyką w pracy koordynatora czynności kancelaryjnych. Doświadczenia Głównego Urzędu Statystycznego / 119

Katarzyna Pepłowska
Dobre praktyki w zakresie wdrażania systemów EZD / 127

Marlena Jabłońska
Komunikacja, informacja, dokumentacja. Dobre praktyki w dobie kryzysu / 145

Marcin Smoczyński
Epidemia COVID-19 i dobre praktyki w biurowości jednostek samorządowych oraz rządowych w terenie / 161

Jacek Urbański
Rola lidera w procesie zarządzania dokumentacją / 179


https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5753/dobre-praktyki-zarzadzania-dokumentacja

 

(dostęp z 25.06.2022)

25.06.2022
strzałka do góry