Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > ARCHIWA POLSKIE WCZORAJ I DZIŚ
ARCHIWA POLSKIE WCZORAJ I DZIŚ

Archiwa polskie wczoraj i dziś, red. Kazimierz Kozłowski, Władysław Stępniak, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2012, ss. 281

 

 Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.

Publikacja została przygotowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z okazji zorganizowanego we Wrocławiu w dniach 5-7.09.2012 roku VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Bogato ilustrowane wydawnictwo zawiera ponad 25 artykułów mających na celu przybliżenie działalności archiwów w Polsce, ich struktur, celów i zmian w ich działaniu, które zachodziły na przestrzeni dziejów naszego kraju. W publikacji można odnaleźć krótkie opisy wraz z fotografiami poszczególnych archiwów należących do sieci Archiwów Państwowych. Autorami poszczególnych tekstów są specjaliści od lat związani z archiwistyką i środowiskiem archiwalnym w Polsce.


https://www.archiwa.gov.pl/produkt/archiwa-polskie-wczoraj-i-dzis/

 

(dostęp z 28.06.2022)

28.06.2022
strzałka do góry