Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > RZECZ O KONSERWACJI ARCHIWALIÓW W POLSCE W XX I XXI WIEKU
RZECZ O KONSERWACJI ARCHIWALIÓW W POLSCE W XX I XXI WIEKU

Katarzyna Kwaśniewicz, Rzecz o..., wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2022, ss. 328

 

 Publikacja ukazuje współczesne kierunki rozwoju i przeobrażeń, jakie zachodziły w konserwacji materiałów archiwalnych gromadzonych w archiwach w Polsce. Historia konserwacji materiałów archiwalnych to nie tylko historia rozwijania praktycznych umiejętności czy testowania nowych preparatów – to rozważania o zmianach w sposobie myślenia o archiwaliach i ich potrzebach, o ewolucji świadomego opiekowania się nimi.

Praca omawia szczegółowo politykę ochrony zbiorów, przywołuje sylwetki mistrzów-konserwatorów archiwaliów, omawia zasady etyki w konserwacji, opisuje współczesne metody ochrony zbiorów oraz dzisiejsze problemy i wyzwania, jakie towarzyszą pracy konserwatorskiej.

Publikacji towarzyszy bogaty materiał ikonograficzny.


https://www.archiwa.gov.pl/produkt/rzecz-o-konserwacji-archiwaliow-w-polsce-w-xx-i-xxi-wieku/?fbclid=IwAR2UJ8YmJCXwudLcXAtVztkpLt6nG652JH4we10nVT9T9FHdPO1hYRYQe2c

 

(dostęp z 25.10.2022)

25.10.2022
strzałka do góry