Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > ARCHIWA WYODRĘBNIONE W POLSKIEJ SIECI ARCHIWALNEJ
ARCHIWA WYODRĘBNIONE W POLSKIEJ SIECI ARCHIWALNEJ

Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej

Materiały z XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddziału w Płocku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Państwowego w Płocku

pod red. Andrzeja Jabłońskiego

 

Studia. Materiały. Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zeszyt nr 8
Szczecin 2020

ss. 203, ISBN 978-83-950099-0-7


https://sap.waw.pl/ksiazki/archiwa-wyodrebnione-w-polskiej-sieci-archiwalnej/

 

(dostęp z 10.02.2023)

10.02.2023
strzałka do góry