Archiwistyka_tlo
INFOTEZY


iNFOTEZY
periodyk naukowy poświęcony mediom i nauce o informacji
ISSN 2083-3652

 

"Zakres tematyczny pisma obejmuje zagadnienia związane z dyscypliną – nauki o komunikacji społecznej i mediach. Periodyk podejmuje szeroko rozumiane kwestie dotyczące wytwarzania, gromadzenia, organizacji i rozpowszechniania informacji, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym.
Na łamach pisma publikowane są: artykuły, komunikaty, sprawozdania z konferencji
naukowych, recenzje. [...] "


https://infotezy.ujk.edu.pl/2020/12/01/tematyka/

 

(dostyęp z 21.08.2023)

21.08.2023
strzałka do góry