Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - ASPEKTY PRAWNE I HISTORYCZNE
ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - ASPEKTY PRAWNE I HISTORYCZNE

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Paweł Gut, Piotr Frąckowiak, Zarządzanie dokumentacją - aspekty prawne i historyczne, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2023

 

" [...] Specjaliści z zakresu historii, archiwistyki i prawa pokazują w swoich opracowaniach, że przez wieki, niezależnie od swojej formy i postaci, jakie przybiera, dokument jest nieocenionym źródłem wiedzy na temat działalności władzy publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości. Każda władza publiczna miała zwyczaj, a w świetle nowożytnego prawa ma obowiązek dokumentować swoje akty decyzyjne. To daje ogromny materiał do analiz dotyczących mechanizmów i procedur podejmowania decyzji, okoliczności istotnych dla prawidłowej oceny zjawisk gospodarczych i społecznych, a także uwarunkowań ludzkiego życia.  [...] "


http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/zarzadzanie-dokumentacja-%E2%80%93-aspekty-prawne-i-historyczne-p-905.html?fbclid=IwAR0iO3j9v74hLHkrR287QpNOAg-whNk1nKySlnNMImydVaFmBRzxDAaMDXg#opis

 

 

(dostęp z 21.11.2023)

21.11.2023
strzałka do góry