Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > ARCHIWA, BIBLIOTEKI I MUZEA KOŚCIELNE
ARCHIWA, BIBLIOTEKI I MUZEA KOŚCIELNE


"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" - jubileusz czasopisma


Dzieje, dorobek i perspektywy czasopism kościelnych były tematem konferencji zorganizowanej 9 grudnia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji ukazania się setnego tomu czasopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Gościem konferencji był Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak.
W imieniu środowiska archiwistów Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych złożył kierownictwu i pracownikom Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych gratulacje, życząc zespołowi redakcyjnemu wytrwałości i wielu sukcesów w wydawaniu tego czasopisma. Wygłosił także referat pt.„Potrzeba refleksji nad dziedziną archiwalną”.
Podczas konferencji dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie Piotr Dymmel przedstawił czasopisma wydawane przez archiwa państwowe. Więcej na stronie NDAP.
 
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 

15.12.2013
strzałka do góry