Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Ochrona zasobu archiwów kościelnych
Ochrona zasobu archiwów kościelnych


Ochrona zasobu archiwów kościelnych, red. Anna Laszuk, Warszawa 2012


Ochrona zasobu archiwów kościelnych, pod red. Anny Laszuk, Warszawa 2012, ss. 229, ISBN 978-83-62421-23-7  

Publikacja zawiera zbiór referatów dotyczących ochrony zasobu archiwów kościelnych, zaprezentowanych podczas konferencji naukowej przygotowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Olsztynie i Archiwum Państwowe m. st. Warszawy przy współpracy Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Autorzy poszczególnych tekstów zajęli się zagadnieniami dotyczącymi przechowywania, opracowywania, zabezpieczania i konserwacji oraz mikrofilmowania i digitalizacji zasobu archiwalnego. Przedstawiono też wybrane problemy związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich w ramach projektów zabezpieczania i konserwacji dokumentacji. Uzupełnieniem publikacji jest wykaz archiwów diecezjalnych i archidiecezjalnych wedle stanu na koniec 2011 roku, przygotowany przez dr Julię Dziwoki.

 Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

04.04.2014
strzałka do góry