Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Poradnik dla personelu kancelarii tajnej
Poradnik dla personelu kancelarii tajnej


Marek Anzel, Poradnik dla personelu kancelarii tajnej, wyd. PUH "One", Poznań 2011


Ciągłe nowelizacje ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych zmuszają nas do weryfikacji oraz zmiany przyzwyczajeń 
i nawyków wypracowanych przez długie lata pracy w kancelariach tajnych naszych jednostek organizacyjnych, firm, przedsiębiorstw. Jak każda zmiana ustawy, także ta ostatnia z 2010 roku budzi sporo kontrowersji wśród personelu pionów ochrony. Dotyczy to zwłaszcza nowych zasad organizacji kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek, w których są rejestrowane materiały niejawne, stosowania środków ochrony fizycznej, ewidencjonowania, oznakowywania pism i materiałów niejawnych, itp. „Poradnik dla personelu kancelarii tajnej” próbuje przybliżyć nam te zmiany w sposób niezwykle praktyczny.

Tom, który przedstawiamy czytelnikom, jest trzecią książką autorstwa Marka Anzela – wieloletniego specjalisty do spraw ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych, współpracującego z wieloma firmami i organizacjami zajmującymi się ochroną informacji niejawnych. Osoba Marka Anzela jest powszechnie znana na Forum I_N (http://in.hdt.pl) jako postać pełna fachowych i bezinteresownych porad dla innych. Potrafi w sposób bardzo przystępny i dla wszystkich zrozumiały przybliżać i wyjaśniać zawiłości związane z przepisami odnoszącymi się do ochrony informacji niejawnych.

„Poradnik dla personelu kancelarii tajnej” przybliża nam w sposób niezwykle przystępny zasady funkcjonowania nie tylko kancelarii tajnej, ale również innych niż kancelaria tajna komórek, w których są rejestrowane materiały niejawne, począwszy od zasad ich organizacji poprzez prowadzenie kancelaryjnych rejestrów ewidencyjnych, a skończywszy na zasadach archiwizacji dokumentacji niejawnej. Poradnik zawiera wiele wzorów przydatnych w codziennej pracy personelu kancelarii tajnej (niejawnej), jak również praktyczne ćwiczenia związane z wypełnianiem „koszmarnych” rubryk ewidencyjnych i nie tylko. 
Poradnik różni się od istniejących pozycji na rynku wydawniczym tym, że w sposób usystematyzowany porusza wszystkie zagadnienia leżące w zakresie zadań i obowiązków personelu kancelarii tajnej (niejawnej). Rozczaruje się ten, kto spodziewa się, że znajdzie w nim sam opis rozporządzeń i ich interpretację. Poradnik jest nasycony praktycznymi poradami, sposobami rozwiązań, wzorami. 
 
 
 
Źródło: http://www.iniejawna.pl 

02.05.2014
strzałka do góry