Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki
Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki


Zawitkowska V., Wlaźlak W., Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 144


Przedmowa, Archiwa i kancelarie kościelne: Władysław P. Wlaźlak - Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie - dzieje i zasób, Paweł Wolnicki - Pergaminy proweniencji papieskiej dla diecezji i archidiecezji częstochowskiej, Stanisław Nabywaniec - Urzędy metrykalne w Galicji w świetle "Kancelaryi Parafialnej" ks. Alojzego Jougana, Wskazówki bibliograficzne: Бo гдaнa Петришак - Пергаментні грамоти Центрального державного історичного архіву у Львові - до історії львівської архідієцезії у середньовіччі / Dokumenty pergaminowe do dziejów archidiecezji lwowskiej w średniowieczu w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, Василь Говгера, Станіслав Набиваніец - Джерела до організаційної структури - деканальної та парафіяльної - у Львівської єпархії в XVIII ст. / Źródła do badania struktury organizacyjnej - dekanalnej i parafialnej - w eparchii lwowskiej w XVIII w., Dokumenty: Dariusz Cichor - Nieznany dokument dotyczący wsi Czerniczyn koło Hrubieszowa w zbiorach Archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze, Wacław W. Szetelnicki - Dokument Zygmunta III Wazy z 1595 r. dotyczący Lesienic z Archiwum Benedyktynek w Krzeszowie, Wioletta Zawitkowska - Dokumenty odpustowe papieża Leona XIII dla kościoła parafialnego w Radomsku w zbiorach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, Mieczysław Różański - Bulla erekcyjna diecezji łódzkiej "Christi Domini" z 10 XII 1920 r., Miscellanea: Lucyna Rotter - Symbolika zwierząt mitycznych na przykładzie "Fizjologa", Bogdan Bobowski - Metody wytyczania granicy dóbr w świetle dokumentów książąt i rycerstwa księstwa rugijskiego (1168-1325), Józef Marecki - Herby województw i ziem polskich w "Statucie Łaskiego", Notki o Autorach.

 

 

 

 

Źródło: http://www.bookmaster.pl 

25.08.2014
strzałka do góry