Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Archiwa społeczne
Archiwa społeczne


Archiwa społeczne. Stan obecny i perspektywy., Ośrodek KARTA, publikacja w formacie pdf


W wyniku współpracy specjalistów z Ośrodka KARTA z badaczami archiwistyki społecznej powstała obszerna ekspertyza “Archiwa społeczne. Stan obecny i perspektywy” podsumowująca aktualną sytuację archiwów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. 

Ekspertyza porusza następujące tematy:

zbiory archiwów społecznych: ich zakres tematyczny, chronologiczny, gatunkowy;
infrastruktura archiwów społecznych: przechowywanie oryginałów i zbiorów cyfrowych;
opracowanie zbiorów AS-ów na ponad 20 przykładach;
baza informacji o AS-ach;
system informacji o zbiorach AS-ów: badanie użyteczności programu Otwarty System Archiwizacji, porównanie OSA do ZoSIA.


Ekspertyza odpowiada na pytania, na ile możliwa jest standaryzacja archiwistyki społecznej, czego brakuje w systemie informacji o AS-ach, jakie są dalsze drogi rozwoju dziedziny. 

Ekspertyza ma posłużyć wypracowaniu wniosków dotyczących dalszego procesu standaryzacji i integracji danych o archiwach społecznych i ich zbiorach, a w dalszej perspektywie – przysłużyć się zbudowaniu docelowego systemu informacji archiwalnej o AS-ach oraz systemu ich wspierania metodycznego i infrastrukturalnego. 

Zespół redakcyjny: dr Tomasz Czarnota, dr Artur Jóźwik, Ewa Kołodziejska, dr Marek Konstankiewicz, Małgorzata Kudosz, dr Anna Sobczak, Katarzyna Ziętal

Ekspertyza w formacie pdf do pobrania znajduje się pod adresem: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwa_spoleczne_w_Polsce.Stan_obecny_i_perspektywy.pdf

Tekst publikacji dostępny jest na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 4.0. 

Ekspertyza powstała w ramach projektu „Archiwa społeczne w Polsce – stan obecny i perspektywy”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2016”.
 
 
 
 
Źródło: Archiwa.org 

26.11.2016
strzałka do góry