Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > O archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku
O archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku


O archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku, wyd. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocław 2016


Nakładem Archiwum Państwowego we Wrocławiu ukazała się książka pt. „Listy Michała Wąsowicza do Witolda Suchodolskiego i inne źródła archiwalne 1945-1954. Rzecz o archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku”.


Publikacja prezentuje m.in. listy ówczesnego dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu Michała Wąsowicza do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Witolda Suchodolskiego, przybliżając zagadnienia związane z tworzeniem się polskiej służby archiwalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski.

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 


Autorami wstępu i opracowania są pracownicy wrocławskiego archiwum Grażyna Trzaskowska i Ivo Laborewicz.


Publikacja, która ukazała się w 70. rocznicę powołania Archiwum Państwowego we Wrocławiu, powstała we współpracy z Archiwum Akt Nowych, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Archiwum Narodowym w Krakowie i Archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Książka otrzymała dofinansowanie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska we Wrocławiu.

21.12.2016
strzałka do góry