Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Archiwa Społeczne w Polsce
Archiwa Społeczne w Polsce


Archiwa Społeczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy, praca zbiorowa, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2016 Publikacja dostęna w wersji elektronicznej na stronie archiwa.org.Archiwa społeczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy 
"Ekspertyza charakteryzuje zbiory archiwów społecznych, zaplecze infrastrukturalne archiwistyki społecznej i metody opracowania zbiorów oraz analizuje dostępne systemy informacyjne, które są lub mogą zostać wykorzystane w archiwistyce społecznej. Zawiera także postulaty w sprawie rozwoju dziedziny. 
Ekspertyza ma posłużyć wypracowaniu wniosków dotyczących dalszego procesu standaryzacji i integracji danych o archiwach społecznych i ich zbiorach, a w dalszej perspektywie – przysłużyć się zbudowaniu docelowego systemu informacji archiwalnej o AS-ach oraz systemu ich wspierania metodycznego i infrastrukturalnego. Ekspertyza powstała w wyniku współpracy specjalistów z Ośrodka KARTA (dr Artur Jóźwik, Ewa Kołodziejska, Małgorzata Kudosz, Katarzyna Ziętal) z naukowcami, specjalistami w dziedzinie archiwistyki (dr Tomasz Czarnota, dr Marek Konstankiewicz, dr Anna Sobczak).
Ekspertyza powstała w ramach projektu „Archiwa społeczne w Polsce – stan obecny i perspektywy”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2016”."
 
 
 
 
 
Źródło:  http://archiwa.org/as_materialy2.php?&menu2=Publikacje

02.04.2017
strzałka do góry