Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Kancelarie i archiwiści
Kancelarie i archiwiści


Robert Degen, Kancelarie i archiwiści. Garść uwag na temat wpływu pracowników archiwów państwowych na mechanizmy pracy biurowej administracji w Polsce po 1918 roku, w: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, T. II, wyd. Radzyńskie Towarzystwo Naukowe (Libra), 2009, ss. 11


"Współczesne archiwa państwowe w Polsce gromadzą materiały archiwalne wytwarzane między innymi przez organy administracji publicznej. Ich działalność w tym zakresie nie sprowadza się jednak do biernego oczekiwania na archiwalia, pó:fniejszego ich opracowania, przechowania i udostępniania. Obok tego archiwa aktywnie funkcjonują na tzw. przedpolu archiwalnym i kształtują zasób narastający w registraturach. Realizując swoje kompetencje w tym zakresie, archiwa państwowe kontrolują stan dokumentacji przechowywanej w archiwach zakładowych, sprawdzają poprawność wydzielania materiałów przeznaczonych do zniszczenia, wydają zgodę na ich brakowanie oraz mają możliwość ingerowania w mechanizmy pracy biurowej. (...)"

 

 

 

 

 

 

Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/471/Kancelarie_i_archiwisci_Garsc_uwag_na_temat_wplywu_pracownikow_archiwow_panstwowych_na_mechanizmy_pracy_biurowej_administracji_w_Polsce.pdf?sequence=1            (dostęp z 24.06.2017)

24.06.2017
strzałka do góry