Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Archiwa bankowe na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie
Archiwa bankowe na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie


Piotr Józefiak, Archiwa bankowe na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie, w: Pamiętnik xv Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya", red. Hadrian Ciechanowski, Toruń 10-12 IV 2013 ss. 95-100


"Głównym problemem artykułu jest ukazanie archiwów bankowych,
podstaw prawnych na podstawie, których działają, najważniejszych materiałów
archiwalnych, jakie kryją oraz uwypuklenie najważniejszych zagadnień związanych
z dokumentacją bankową. Wszystkie banki w Polsce tworzą system bankowy. Jego
skład tworzą Narodowy Bank Polski, jako bank centralny, banki komercyjne, kasy
oszczędności, banki spółdzielcze, oddziały i przedstawicielstwa banków zagranicznych
oraz instytucje bezpośrednio związane z ich działalnością: Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, Związek Banków Polskich, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Komisja
Nadzoru Finansowego. (...)"
 
 
 
 
 
 
Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2334/Pami%C4%99tnik%20XV%20OZSA.pdf?sequence=1
 
            (dostęp z 8.07.2017) 

08.07.2017
strzałka do góry