Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Archiwa uniwersytetów w Hiszpanii
Archiwa uniwersytetów w Hiszpanii


Maria Zuzanna Jaśkowska, Archiwa uniwersytetów w Hiszpanii: organizacja, zasób i działalność, doktorat napisany pod kierunkiem prof. Ireny Mamczak-Gadkowskiej w Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Poznań 2015


"Praca składa się z 4 rozdziałów. Pierwszy z nich omawia prawne podstawy funkcjonowania hiszpańskich archiwów, w tym w szczególności archiwów uniwersyteckich. W rozprawie omówiono także proces adaptowania się placówek archiwalnych do państwowego ustawodawstwa. 
 Kolejna część pracy skupia się na historii wybranych uniwersytetów i ich archiwów. Mowa o uczelniach w Salamance (powołana w roku 1218), Valladolid (powstała w końcu XIII wieku), Alcala de Henares, obecnie Complutense w Madrycie (1293) oraz w Saragossie (1542).
 W rozdziale trzecim przedstawiono najstarsze, najważniejsze i najciekawsze zasoby placówek wybranych uniwersytetów oraz dawne i współczesne pomoce ewidencyjno-informacyjne."
 
 
 
 
 
 
 
Źródło:  https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/13907                        (dostęp z 23.07.2017)

23.07.2017
strzałka do góry