Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik
Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik


Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Eugeniusz Borodij, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2009, ss. 249


"Podręcznik przeznaczony dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców - archiwistów zakładowych i pracowników kancelaryjnych różnych podmiotów. Pomaga zdobyć wiadomości związane z zarządzaniem dokumentacją aktową od momentu wytworzenia do wybrakowania przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej lub przekazania materiałów archiwalnych do państwowego archiwum historycznego. Cennym elementem są aneksy zawierające obok wykazów aktów wykonawczych do ustawy z 14 VII 1983 r. i resortowych aktów prawnych regulujących zasady i tryb postępowania z dokumentacją specjalistyczną, także formularze znajdujące zastosowanie w pracy archiwisty zakładowego."

 

 

 

Źródło:  https://www.naukowa.pl/Ksiazki/kancelaria-i-archiwum-zakladowe-podrecznik-334376         (dostęp z 4.02.2018)

04.02.2018
strzałka do góry