Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Zasady zarządzania dokumentacją
Zasady zarządzania dokumentacją


Małgorzata Bieda, Zasady zarządzania dokumentacją w urzędach administracji publicznej. Kwalifikowanie, obieg, archiwizowanie, wyd. Municipium, Warszawa 2012, ss. 205. Do publikacji załączono CD."Poradnik dla praktyków ułatwiający sprawne zarządzanie dokumentacją w urzędach administracji publicznej i podległych im jednostkach. Pomaga w zrozumieniu i systematyzuje zmiany wprowadzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Czytelnicy znajdą tu gotowe wzory i schematy obiegu dokumentów, m.in. instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej, a także jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA) dla różnych jednostek organizacyjnych wraz z dokumentami towarzyszącymi – protokołami, metrykami spraw, rejestrami, zarządzeniami, wnioskami itp. Autorka opatrztyła każdy dokument obszernym komentarzem dotyczącym ich wprowadzania. Poradnik zawiera szczegółowe wyjaśnienia dotyczące obiegu dokumentów, które przychodzą do podmiotu na nośnikach papierowych i elektronicznych, a także nowych zasad kwalifikowania dokumentacji oraz prowadzenia metryk spraw. Podaje praktyczne wskazówki do wdrażania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Kompleksowo omawia zasady prowadzenia archiwum zakładowego – od jego ogólnej organizacji, poprzez brakowanie, udostępnianie i wycofywanie dokumentacji, aż po sprawozdawczość.
Większość wydrukowanych wzorów dokumentów oraz JRWA dla różnych jednostek organizacyjnych znajdą Czytelnicy także na dołączonej płycie CD, w wersji  umożliwiającej ich edycję i druk. 
To niezbędny podręcznik dla wszystkich pracowników administracji publicznej i jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za obieg i archiwizację dokumentów."
 
 
 
 
 
 
Źródło:  https://www.profit24.pl/Zasady-zarzadzania-dokumentacja-w-urzedach-administracji-publicznej.-Kwalifikowanie-obieg-archiwizowanie-CD,product650030.html                   
 
                                                                                                                                   (dostęp z 6.03.2018) 

06.03.2018
strzałka do góry