Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Archiwista Polski, Nr III (51), Rok XIII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2008, s. 118
Archiwista Polski, Nr III (51), Rok XIII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2008, s. 118

Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.


Wydanie otwierają dwa teksty o charakterze sprawozdawczym autorstwa Waldemara Chorążyczewskiego i Krzysztofa Stryjkowskiego, pierwszy „Czym dzisiaj żyją archiwa na świecie?” i drugi „Strategia działań Międzynarodowej Rady Archiwów na lata 2008-2018 oraz prezentacja dorobku naukowego wybitnego archiwisty autorstwa Krzysztofa Stryjkowskiego „O Zbyszku Pustule prawie prywatnie”.


W czterech działach tematycznych trzeciego tegorocznego wydania kwartalnika przedstawiono artykuły, sprawozdania, omówienia oraz wykaz najważniejszych aktów prawnych.


Pierwszy dział, zatytułowany ”Studia i materiały”, otwiera część II artykułu Małgorzaty Borkowskiej pt. „Przygoda archiwalna”, w którym autorka opisuje swoje badania nad aktami klasztorów żeńskich. W kolejnym artykule działu pt. „Włoska sieć archiwów państwowych” Agata Biedziak przedstawiła mało obecny w polskiej literaturze archiwalnej temat kształtowania się sieci archiwów na Półwyspie Apenińskim. Natomiast Anna Sobczak w artykule pt. „Bundesarchiv – największa sieć archiwalna w Niemczech” podjęła się zadania przybliżenia polskim archiwistom historii, struktury i specyfiki zasobu tej największej sieci niemieckich archiwów. Ostatnim artykułem działu jest tekst Marcina Peterlejtnera „Federalne materiały archiwalne w zbiorach Biblioteki Kongresu w kontekście amerykańskiej sieci archiwalnej” , w którym autor przedstawił strukturę zasobu tej największej biblioteki świata mającej w swoim zasobie różnorodne materiały.


W stałym dziale tematycznym „ABC archiwisty zakładowego” Marek Konstankiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prezentuje część XXIX wykazu najważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją.


Dział „Recenzje i omówienia” zawiera przegląd piśmiennictwa archiwistycznego autorstwa Roberta Degena z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Dział czwarty, stanowiący kronikę, zawiera sprawozdanie Magdaleny Kacprzak i Ewy Papciak z przebiegu szkolenia SAP w Karpaczu poświęconego wartościowaniu różnego rodzaju dokumentacji w archiwach zakładowych.


Podobnie jak poprzednie wydania, także i to posiada przetłumaczony na język angielski spis treści oraz krótkie streszczenia artykułów w tym języku.
Numer kończy informacja o usługach SAP oraz karta prenumeraty.

   
Kwartalnik ukazuje się w stałym, poręcznym formacie i w ciekawej szacie graficznej, a jego zawartość jest przejrzyście zredagowana.

30.10.2008
strzałka do góry