Archiwistyka_tlo
Archeion

Wyd.:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
Na stronach Naukowego Portalu Archiwistycznego dostępne są numery Archeion'u on-line. Czasopismo poświęcone sprawom archiwalnym założone przez Stanisława Ptaszyckiego w roku 1926.


Od 1995 ukazuję się w formie elektronicznej on-line. Wydawcą jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Częstotliwość ukazywania się czasopisma jest nieregularna.

Tomy Archeionu dostępne są w ciągłej sprzedaży w Wydziale Wydawnictw NDAP ul. Świętojerska 24, 00-202 Warszawa;
tel. +48 (22) 831 17 36, +48 (22) 635 92 15 e-mail: editions@archiwa.gov.pl, ndap@archiwa.gov.pl

12.01.2007
strzałka do góry