Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Poradnik dla archiwisty instytucji polskiej na obczyźnie
Poradnik dla archiwisty instytucji polskiej na obczyźnie

Opracowanie zbiorowe, red. nauk. J. Krochmal, Warszawa 2006.
Poradnik napisany w przystępnej formie ma służyć pomocą dla archiwistów prowadzących archiwa polskie za granicą. Omówiono w nim podstawową terminologię archiwalną, zasady postępowania z materiałami przejmowanymi  i pozyskiwanymi do archiwum, ich ewidencjonowania oraz udostępniania archiwaliów w pracowni naukowej, a także w formie kwerend, publikacji, wystaw, w Internecie.


Opisano zagadnienia dotyczące właściwego przechowywania i konserwacji archiwaliów, a także role komputerów w pracy  archiwisty. Zastosowane w książce rozwiązania metodyczne oparte są na praktyce stosowanej w polskich archiwach państwowych i mogą być przydatne do opisywania zbiorów instytucji polonijnych. W tym celu w tekście poradnika zamieszczono wzory wybranych formularzy stosowanych w archiwach.

Źródło: http://archiwa.gov.pl/?CIDA=635

15.01.2007
strzałka do góry