Archiwistyka_tlo
Teki archiwalne

Wyd.:Archiwum Akt Nowych.
Redaktorem naczelnym czasopisma jest Edward Kołodziej. Wznowienie po kilkuletniej przerwie pisma, wydawanego wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.


Pismo publikuje ważne teksty źródłowe z zasobu Archiwum Akt Nowych i artykuły dotyczące rozmaitych dziedzin pracy archiwalnej.

Kontakt: Archiwum Akt Nowych
ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa
email: sekretariat@aan.gov.pl
tel: 022 822 52 45, fax: 022 823 00 42

12.01.2007
strzałka do góry