Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej
Powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej


Powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej i p. o. dyrektora CAS, 24.01.202024 stycznia 2020 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał nową instytucję kultury, współprowadzoną z Fundacją Ośrodka KARTA. Placówka rozpocznie swoje działanie 1 lutego 2020.
Do zakresu działalności Centrum, zgodnie z jego statutem, „należy wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zabezpieczania i upowszechniania zbiorów tekstowych, ikonograficznych, filmowych, fonograficznych i innych, dokumentujących pamięć historyczną i dziedzictwo narodowe, rozwijanie sieci współpracy podmiotów podejmujących powyższą działalność i wzmacnianie zaangażowania obywateli w działania na rzecz dokumentowania historii”.
 
 
 
Źródło:  https://archiwa.org/artykuly/powo%C5%82anie-centrum-archiwistyki-spo%C5%82ecznej-i-po-dyrektora-cas
 
 
                                                                                                                                  (dostęp z 25.01.2020) 

25.01.2020
strzałka do góry