Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI OSOBOWEJ I PŁACOWEJ
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI OSOBOWEJ I PŁACOWEJ


Skuteczność działania systemu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku 2017, ss. 74https://www.nik.gov.pl/plik/id,15248,vp,17729.pdf

03.06.2020
strzałka do góry