Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW KANCELARII TAJNYCH I NIEJAWNYCH
SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW KANCELARII TAJNYCH I NIEJAWNYCH

Szkolenie podstawowe z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Szkolenie on-line - Skype, 14-18.09.2020

"Zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu skierowanym do osób nie posiadających doświadczenia, a zamierzających podjąć pracę jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”. W zajęciach mogą uczestniczyć również aktualni pracownicy kancelarii tajnych i niejawnych chcący usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące aktualnych przepisów, norm i wymagań kancelaryjnych, podstawowych standardów ochrony informacji niejawnych oraz zasad funkcjonowania kancelarii tajnej i niejawnej w jednostce organizacyjnej. (...)"


https://www.ksoin.pl/szkolenia/ochrona-informacji-niejawnych/kancelaria-tajna-i-niejawna-kurs-kierownicy/

03.09.2020
strzałka do góry