Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

Kurs..., on-line, 23-26 listopada 2020, godz. 10-15, cena 940,00 zł

 

  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 17 listopada 2020 r.

W ramach kursu przewidziano:

" Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.

 Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.

 Zdobycia i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne).

 W ramach kursu zrealizowane będą praktyczne ćwiczenia dla uczestników w formule on line."

 

 


http://bydgoszcz-frdl.pl/program/program-online/kurs-kancelaryjno-archiwalny-i-stopnia/6601

 

(dostęp z 8.10.2020)

08.11.2020
strzałka do góry