Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > MIKROPROJEKT "ODCIENIE REGIONALIZMU" W BOLESŁAWCU
MIKROPROJEKT "ODCIENIE REGIONALIZMU" W BOLESŁAWCU

 Historia regionalna również może być interesująca, czego dowodzi mikroprojekt pt. „Odcienie regionalizmu ”, przygotowany przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu.

 

Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie bogactwa historycznego regionu – istotnych zdarzeń i procesów historycznych, do których doszło na obszarze trzech powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego na postawie zasobu archiwalnego i innych ciekawych materiałów.

 

Projekt z pewnością zainteresuje badaczy lokalnych i hobbystów, wskazując na istotne źródła do dziejów regionu. Archiwalia mogą posłużyć także celom edukacyjnym.


http://wystawy.ap.wroc.pl/odcienie-regionalizmu/index.html

 

(dostęp z 14.01.2021)

14.01.2021
strzałka do góry