Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Kurs II stopnia on-line, 25 lutego - 2 marca br. godz. 10.00-15.00, cena 1 500,00 zł ((przy zgłoszeniach do 29 stycznia cena promocyjna 1 300,00 zł netto/os.)

 

 

Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia lub posiadają, co najmniej 5-letni udokumentowany staż w prowadzeniu archiwum zakładowego w podmiocie. Kurs ma formę warsztatów.

 

 


https://frdl.org.pl/program/program-otwarte-online-i-stacjonarne/kurs-kancelaryjno-archiwalny-ii-stopnia-1/10525

 

(dostęp z  19.012021)

19.01.2021
strzałka do góry