Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Kurs I stopnia on-line, 15-18 lutego br., godz. 10.00-15.00, cena 960,00 zł

 

 

  • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.
  • Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.
  • Zdobycia i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne.
  • W ramach kursu zrealizowane będą praktyczne ćwiczenia dla uczestników w formule on line.


https://frdl.org.pl/program/program-otwarte-online-i-stacjonarne/kurs-kancelaryjno-archiwalny-i-stopnia-kurs-kwalifikacyjny-dla-archiwistow-zakla/8604

 

(dostęp z 19.01.2021)

19.01.2021
strzałka do góry