Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > EUROPEJSKI PROGRAM DLA ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI
EUROPEJSKI PROGRAM DLA ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI

eAdministracja to komplementarny program analizy i aktywacji potencjału rozwojowego urzędów administracji publicznej na terenie całego kraju w ramach nowoczesnej administracji elektronicznej integrującej się Unii Europejskiej.

 

 

Program realizowany jest na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest przeprowadznie analizy dostępności informacji o szkoleniach i programach podnoszenia kwalifikacji merytorycznych wśród kadr urzędów administracji publicznej, oraz stworzenie raportu obrazującego efektywność wdrażania programów rozwojowych i równości dostępu do informacji o projektach dofinansowanych ze śródków publicznych, w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Drugą płazczyzną wsparcia jest program szkoleniowy eAdministracja, który obejmuje 90 godzin kursów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla nowoczesnej administracji publicznej i realizowany jest w trybie zdalnego nauczania przez Centrum Szkoleń Informatycznych CompLearn, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1 wdrażane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.


https://eadministracja.pl/europejski-program-dla-elektronicznej-administracji

 

(dostęp z 1.02.2021)

01.02.2021
strzałka do góry