Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > ARCHIWA ZAKŁADOWE I SKŁADNICE AKT DLA ARCHIWISTÓW ZAAWANSOWANYCH
ARCHIWA ZAKŁADOWE I SKŁADNICE AKT DLA ARCHIWISTÓW ZAAWANSOWANYCH

Archiwa zakładowe i..., Szkolenie on-line, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Szkolenie on-line, 11 lutego br., godz. 10.00 - 14.30, cena 290 zł

 

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące tematy:

 

 

  1. Przepisy prawa regulujące postępowanie z dokumentacją
  2. Instrukcja kancelaryjna i wykaz akt jako narzędzia pracy archiwisty
  3. Porządkowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych
  4. Porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym i w składnicy akt
  5. Ewidencja zasobu archiwalnego (zakładanie, prowadzenie, korygowanie)
  6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego (podstawowe informacje).


https://frdl.org.pl/program/program-otwarte-online-i-stacjonarne/archiwa-zakladowe-i-skladnice-akt-dla-archiwistow-zaawansowanych-1/9547#program

 

(dostęp z 5.,02.2021)

05.02.2021
strzałka do góry