Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W PODMIOTACH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W PODMIOTACH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

Archiwizacja dokumentacji..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinar, 19 lutego br., godz. 10.00 - 14.00, cena 290 zł

 

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Prawo archiwalne i ustawa o rachunkowości.
  2. Przepisy wewnętrzne w zakresie postępowania z dokumentacją finansowo-księgową.
  3. Prowadzenie teczek spraw oraz zbiorów dokumentów księgowych.
  4. Dokumenty na informatycznych nośnikach danych.
  5. Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w jednostce organizacyjnej.
  6. Prawidłowe opisywanie teczek z dokumentacją.
  7. Spis zdawczo-odbiorczy akt przekazywanych do archiwum zakładowego/składnicy akt.
  8. Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.


https://frdl.org.pl/program/program-otwarte-online-i-stacjonarne/archiwizacja-dokumentacji-finansowo-ksiegowej-w-podmiotach-panstwowych-i-samorza-1/9350#adresaci

 

(dostęp z 6.02.2021)

06.02.2021
strzałka do góry