Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > INSTRUKCJA KANCELARYJNA I JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. PROCEDURY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ POD KĄTEM AUDYTÓW I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH.
INSTRUKCJA KANCELARYJNA I JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. PROCEDURY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ POD KĄTEM AUDYTÓW I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH.

Instrukcja kancelaryjna..., szkolenie on-line, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, 15 marca 2021, godz. 10.00-14.00, cena 290,00 zł

 

Podczas szkolenia omówione zostaną:

 

 

  • Analiza zasad obowiązującego systemu kancelaryjnego bezdziennikowego, uwzględniając realizację czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym wspomaganym elektronicznie lub w EZD.
  • Analiza procesu tworzenia i nowelizacji Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi (z uwzględnieniem nowego kształtu wykazu ze stycznia 2020 r.).
  • Omówienie zasad klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji, po zmianach wprowadzonych RODO oraz przepisami Prawa pracy.
  • Omówienie odpowiedzialności stanowisk pracy za wytwarzaną dokumentację.
  • Na zajęciach zwrócimy także uwagę na zasady potwierdzania przez urząd złożenia dokumentów przez klientów w okresie ograniczenia pracy urzędów związanych z zagrożeniem epidemicznym oraz kompletowanie akt sprawy w systemie pracy zdalnej podczas kwarantanny.


https://frdl.org.pl/program/program-otwarte-online-i-stacjonarne/instrukcja-kancelaryjna-i-jednolity-rzeczowy-wykaz-akt-procedury-zarzadzania-dok/11131

 

(dostęp z 9.03.2021)

09.03.2021
strzałka do góry