Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ PRACOWNICZĄ W ŚWIETLE WYTYCZNYCH ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ PRACOWNICZĄ W ŚWIETLE WYTYCZNYCH ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

Postępowanie z..., FRDL, Webinar, 10 maja 2021 r., godz. 10.00-14.00, cena 299 zł netto

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 5 maja 2021 r.

 

 

"Pozyskanie wiedzy o przepisach prawa regulujących zarządzanie dokumentacją pracowniczą, w tym akt osobowych, w szczególności w zakresie procedur elektronizacji. Nabycie umiejętności w zakresie bieżącej obsługi tej dokumentacji w świetle przepisów prawa pracy i instrukcji kancelaryjnej, zasad jej kwalifikowania oraz porządkowania w komórkach organizacyjnych, archiwach oraz w firmach zajmujących się przechowalnictwem tej dokumentacji. Pozyskanie informacji o zasadach archiwalnego ewidencjonowania akt osobowych."


https://frdl.org.pl/szkolenia-otwarte-online-i-stacjonarne/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/postepowanie-z-dokumentacja-pracownicza-w-swietle-wytycznych-archiwow-panstwowych/14090

 

(dostęp z 28.04.2021)

28.04.2021
strzałka do góry