Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SZKÓŁ REORGANIZOWANYCH I LIKWIDACJI
ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SZKÓŁ REORGANIZOWANYCH I LIKWIDACJI

Zarządzanie dokumentacją..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinar, 14 maja 2021, godz. 10.00 -14.00, cena 299 zł netto

 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 10 maja 2021 r.

 

 "Nadrzędnym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat postępowania z dokumentacją w placówkach oświatowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji od momentu wpływu lub wytworzenia pisma, do chwili zakończenia spraw i zarchiwizowania segregatorów i teczek. Analizie poddane będą kwestie wdrażania przepisów kancelaryjnych w podmiotach, w tym jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także zasady przekazywania akt oraz zorganizowania i prowadzenia archiwów i składnic akt.
• Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
• Udział w szkoleniu realizuje zapisy Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.
• Szkolenie to pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania znowelizowanej Ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych w palcówkach oświatowych i jednostkach je obsługujących."


https://frdl.org.pl/szkolenia-otwarte-online-i-stacjonarne/oswiata/zarzadzanie-dokumentacja-placowek-oswiatowych-z-uwzglednieniem-szkol-reorganizowanych-i-likwidacji/14002

 

(dostęp z 6.05.2021)

06.05.2021
strzałka do góry