Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ
ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ

Historię mówioną nauka definiuje jako metodę badawczą, w ramach której dokonuje się nagrań relacji Świadków Historii, a następnie je archiwizuje, analizuje merytorycznie i interpretuje. Metoda ta, przez unikatowe poznawanie życia jednostki, pozwala dużo lepiej rozumieć historyczne i społeczne losy narodu. Dzięki niej można dostrzec wpływ wielkich wydarzeń na pojedynczego człowieka. Uzyskujemy przez to szczególne spojrzenie w przeszłość, takie jakiego nie dadzą encyklopedie i podręczniki. W relacjach Świadków uchwycony bowiem jest autentyzm i emocje, których nigdy nie odda tekst pisany.


https://opowiedziane.ipn.gov.pl/

 

(dostęp z 10.06.2021)

10.06.2021
strzałka do góry