Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > VIII TORUŃSKIE KONFRONTACJE ARHIWALNE
VIII TORUŃSKIE KONFRONTACJE ARHIWALNE

VIII Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
Wolne archiwa wobec zmian


Toruń, 2–3 grudnia 2021 r.


Problematyka spotkania


Współczesne archiwa działają w warunkach nieustających zmian – kulturowych, technologicznych, politycznych, demograficznych, ale też środowiska przyrodniczego. Zmiany te dotykają dziedzinę archiwalną. Czy archiwa mogą je inicjować lub wspierać albo im przeciwdziałać? Na pewno czują potrzebę ich dokumentowania, przy czym możliwe jest, że zmiany gwałtowne jako silniej odczuwalne i łatwiej widoczne doczekają się lepszego udokumentowania niż zmiany powolne. Jak na te zmienności zareagować ma nauka archiwalna? Jakimi metodami je badać? Jak kształcić archiwistów w warunkach zmian dziedziny archiwalnej? Jak wytworzyć w adeptach archiwistyki wrażliwość na zmiany i postawę reagowania na nie, niepozostawania wobec nich obojętnymi?


http://www.home.umk.pl/~ihia/tka/index.html

 

(dostęp z 25.09.2021)

25.09.2021
strzałka do góry