Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > KURS ARCHIWALNO-KANCELARYJNY I STOPNIA
KURS ARCHIWALNO-KANCELARYJNY I STOPNIA

Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia, Płock, od 25 października br., TRWA REKRUTACJA!
– 34 godziny zajęć
Zakres tematyczny:
• Podstawy prawne postępowanie z dokumentacją
• Dokumentacja niejawna
• Rodzaje i postać dokumentacji współczesnej
• Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego
• Kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. arch. B
• Organizacja pracy kancelaryjnej, w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem akt
• Archiwizowanie dokumentacji
• Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek
• Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego
• Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
• Komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych


https://sap.waw.pl/kursy/plock/?fbclid=IwAR1aiwC8H1pyd78Q8dFkAeJ6m4OLsGrjIRBopCteWR5Hin3EH7GZQBevMBA

 

(dostęp z 11.10.2021)

11.10.2021
strzałka do góry