Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > PROBLEMY WARTOŚCIOWANIA DOKUMENTACJI WSPÓŁCZESNEJ
PROBLEMY WARTOŚCIOWANIA DOKUMENTACJI WSPÓŁCZESNEJ

KONFERENCJA W ARCHIWUM GŁÓWNYM AKT DAWNYCH
W dniach 19–20 czerwca 2007 r. w Archiwum Głównym Akt Dawnych odbyła się konferencja  zorganizowana  przez  Naczelną  Dyrekcję  Archiwów  Państwowych  na  temat współczesnych  problemów  wartościowania  dokumentacji.  Temat  spotkania  wzbudził  duże
zainteresowanie archiwistów i pracowników naukowych zajmujących się archiwistyką. W jej obradach  wzięło  udział  ponad  150  osób.  Byli  to  pracownicy  archiwów  państwowych  i
zakładowych,  archiwów  Instytutu  Pamięci  Narodowej,  Polskiej  Akademii  Nauk  oraz Centralnego  Archiwum  Wojskowego,  pracownicy  naukowi  z  Uniwersytetu  im.  Adama
Mickiewicza  w  Poznaniu,  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu,  Uniwersytetu Łódzkiego,  Uniwersytetu  Warszawskiego,  Akademii Świętokrzyskiej  oraz  przedstawiciele Stowarzyszenia  Archiwistów  Polskich  i  Stowarzyszenia  Archiwistów  Instytucji  Wymiaru Sprawiedliwości.


https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/Wartosciowanie_materialow_archiwalnych_1.pdf

 

(dostęp z 18.10.2021)

18.10.2021
strzałka do góry