Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > STRATEGIA ROZWOJU ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH NA LATA 2021-2030
STRATEGIA ROZWOJU ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH NA LATA 2021-2030

Dokument ważny również z punktu widzenia archiwistów zakładowych.

 

"[...] Prezentowany  dokument z  pewnością stanowi  kontynuację  priorytetowych  działań wynikających z poprzedniej Strategii. Nadal bowiem mowa o archiwach otwartych, przyjaznych, aktywnie współpracujących z instytucjami publicznymi, archiwach dobrze adaptujących się do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań i realizujących nowe wyzwania, także w obszarze nowoczesnych  technologii,  reagujących  na  potrzeby  społeczne  oraz  wpływających  na świadomość i postawy obywateli.[...]"


https://www.archiwa.gov.pl/files/za__do_komunikatu_z_21_10_2021_strategia.pdf

 

(dostęp z 27.10.2021)

 

 

Źródło:  https://www.archiwa.gov.pl/pl/o-nas/strategia-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych

 

(dostęp z 27.10.2021)

27.10.2021
strzałka do góry