Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W KSAP
ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W KSAP

"Z inicjatywy dra Pawła Pietrzyka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, oraz Marty Muszyńskiej, Dyrektor Generalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, została podjęta współpraca na niwie dydaktycznej z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.

 

  Do programu kształcenia słuchaczy XXXII Promocji został wprowadzony przedmiot pod nazwą Zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. W ramach zajęć, które – obok Naczelnego Dyrektora – poprowadzi dr Tomasz Matuszak, prezentowane będą zagadnienia związane z podstawami prawnymi postępowania z dokumentacją, nowoczesnymi systemami zarządzania dokumentacją oraz gromadzeniem i zabezpieczaniem spuścizny dokumentacyjnej, wytwarzanej w podmiotach administracji publicznej, jako wspólnego dziedzictwa świadczącego o historii naszego państwa. Słuchacze KSAP zapoznają się również z zadaniami sieci Archiwów Państwowych i ich wpływem na kształtowanie i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania dokumentacją w administracji publicznej, w tym usług e-administracji i zarządzania dokumentacją elektroniczną. Zainicjowana współpraca będzie kontynuowana ze słuchaczami XXXIII Promocji w 2022 roku. Efektem kształcenia ma być zbudowanie świadomości przyszłych urzędników służby cywilnej na temat znaczenia i roli zarządzania dokumentacją jako ważnego elementu sprawnego zarządzania urzędem."

   


Źródło: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5527-zarz%C4%85dzanie-dokumentacj%C4%85-%E2%80%93-nowy-przedmiot-w-programie-kszta%C5%82cenia-krajowej-szko%C5%82y-administracji-publicznej?fbclid=IwAR03Ygjs3MjoqGNyDwS0CPGjvwbam5BKe76cu8GybcGQU_NyNkeycAFWzEw

 

(dostęp z 13.11.2021)

13.11.2021
strzałka do góry