Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > EGODOKUMENTY - SAMOŚWIADECTWA - TEKSTY AUTOBIOGRAFICZNE. PRAKTYKA I TEORIA.
EGODOKUMENTY - SAMOŚWIADECTWA - TEKSTY AUTOBIOGRAFICZNE. PRAKTYKA I TEORIA.

Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki

zapraszają do udziału w

I Toruńskim Sympozjum Naukowym „Egodokumenty – samoświadectwa – teksty autobiograficzne. Praktyka i teoria”

 

zgłoszenia do 31 marca br., opłata konferencyjna 100 zł

"Egodokumenty czyli teksty, w których mówimy o sobie, wyrażamy siebie, ujawniamy swój świat wartości, swoje niepowtarzalne widzenie rzeczywistości, są przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin badawczych: historyków, antropologów, socjologów, pedagogów, kulturoznawców
i literaturoznawców. Wydaje się, a nawet graniczy z pewnością, że mogą zainteresować się nimi także na przykład bibliolodzy i historycy sztuki. Mamy nadzieję, że konferencja, na którą zapraszamy, nie tylko potwierdzi naszą diagnozę, ale też ujawni szersze spektrum dyscyplin i specjalności, w których podejście egodokumentalne może okazać się wzbogaceniem warsztatu badawczego. [...] "

 

Informacje organizacyjne

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca w Toruniu na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zgłoszenia wystąpień z podaniem tytułu i abstraktu prosimy nadsyłać do 31 marca b. r. na adres egodokumenty@umk.pl

Program konferencji zostanie opublikowany do 30 kwietnia b. r.

Udział w konferencji związany będzie z koniecznością uiszczenia opłaty konferencyjnej w kwocie 100 zł. Informacje o numerze konta prześlemy razem z informacją o przyjęciu referatu.

 

 


https://egodokumenty.umk.pl/?task=news&action=one&id=1

 

(dostęp z 7.03.2022)

07.03.2022
strzałka do góry