Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - ASPEKTY PRAWNE I HISTORYCZNE
ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - ASPEKTY PRAWNE I HISTORYCZNE

Zarządzanie dokumentacją..., konferencja ogólnopolska w Szczecinie 8-9 grudnia 2022

 

Zgłoszenie udziału do 30.09 br., nadsyłanie tematów wystąpień i abstraktów do 30,06, opłata do 31.10

 

 

"Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie dokumentów stanowi element działalności podmiotów sektora publicznego i prywatnego, a znaczenia prawidłowego zarządzania dokumentacją nie da się współcześnie przecenić. I pomimo tego, że za tradycyjną formę generowania dokumentacji uznać należy formę papierową to bez wątpienia w dobie powszechnej informatyzacji każdego aspektu funkcjonowania zarówno państwa, jak i całego społeczeństwa, elektronizacja dokumentacji stała się faktem, co generuje szereg problemów natury prawnej, jak i faktycznej.

Problemem, który dość wyraźnie jawi się w powyższym kontekście jest chociażby wykładnia norm prawnych, których adresatami są zakładowi archiwiści i pracownicy archiwów, którzy z racji wykonywanych obowiązków zobligowani są do stosowania chociażby przepisów prawa międzynarodowego, administracyjnego czy cywilnego. Jaki zatem wpływ na zarządzanie dokumentacją w jednostkach sektora finansów publicznych wywierają zmiany w przepisach prawa powszechnego? Czy wymogi odnoszące się do zarządzania dokumentami pozostają kompatybilne z innymi aktami prawnymi? Czy normatywy kancelaryjno-archiwalne dają się nadal stosować in extenso? Czy przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją posiadają ujednoliconą i klarowną terminologię? Jak udostępniać niektóre rodzaje dokumentów, co do których niepewnym jest stosunek własnościowy czy wątpliwości wzbudzają prawa autorskie? To tylko niektóre problemy nasuwające się zarówno w trakcie zarządzania dokumentacją bieżącą, jak i tą archiwalną. [...] "

 


https://hap.usz.edu.pl/

 

(dostęp z 14.04.2022)

14.04.2022
strzałka do góry