Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA W SPRAWIE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA W SPRAWIE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

"Mając na uwadze sygnały docierające do Ministerstwa Zdrowia dotyczące wątpliwości w zakresie interpelacji przepisów prawa regulujących przechowywanie dokumentacji medycznej, poniżej przekazujemy komunikat w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:... [...] "


https://medycynapracyportal.pl/2021/09/10/komunikat-ministerstwa-zdrowia-w-sprawie-przechowywania-dokumentacji-medycznej/

 

(dostęp z 20.04.2022)

 

 https://www.archiwistyka.pl/artykuly/informatyka_w_archiwum/1401

 

(dostęp z 20.04.2022)

 

 https://www.archiwistyka.pl/artykuly/prawne/1282

 

(dostęp z 20.04.2022)

20.04.2022
strzałka do góry